Địa chỉ: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017