Địa chỉ: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lý Khánh Văn

Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh